SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

FotografijeKonvoj sa hranom i odećom sakupljenom od strane Nemačkih Šri Činmoj Centara pristiže u Moskvu tokom hladne zime 1991. godine.


Pregled dece u Istraživačkom Institutu za Pedijatrijsku Hematologiju u Moskvi uz pomoć mnogih modernih aparata poklonjenih od strane Šri Činmoj centara.


Velike zalihe uskladištene humanitarne pomoći iz Austrije pred slanje u  Angolu.


Pošiljka humanitarne pomoći od Šri Činmoj centara iz Velike Britanije pristiže na svoje krajnje odredište u Angoli.


Služenje u Južnoj Africi