SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Koncerti


Šri Činmoj na koncertu u Nipon Budokan sali
u Tokuju, Japan.

Počevši od 1984, Šri Činmoj je održao 777 koncerata širom sveta na kojima je izvodio svoju molitvenu muziku besplatno. Šri Činmoj je na tim koncertima svirao svoje kompozicije i improvizovao je na raznim istočnim i zapadnim instrumentima. Tokom koncerata, obično bi svirao na dvanaestak raznih instrumenata, a u nekim prilikama je čak svirao i do 150 različitih instrumenata na jednom koncertu.

On svoju muziku i svoje pesme komponuje i izvodi u meditativnom raspoloženju. Dok njegovi nastupi na zapadnoj flauti i na indijskom esrađu dočaravaju atmosferu dubokog i ispunjujućeg mira, njegove zapanjujuće improvizacije na instrumentima sa dirkama ispoljavaju izuzetno dinamičnu duhovnu energiju.

Novinar francuskog časopisa “Le Monde” je napisao: “Osećalo se da publika nije došla samo zbog muzike, već i zbog onoga što se nalazilo između kompozicija, odnosno, zbog unutrašnjeg mira kome su zvuci služili samo da ga produže”.

U dvorane u kojima je Šri Činmoj držao koncerte ubrajaju se Rojal Albert Hol u Londonu, Linkoln Centar i Karnegi Hol u Njujorku, Dejvis Hol u San Francisku, Nipon Budokan u Tokiju i Sidnejska Opera.