SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Svi smo mi tragaoci,
koji idu Putem Večnosti,
koji nema ni početka ni kraja.
—Šri Činmoj

Explore a topic…

Šri Činmoj je duhovni učitelj koji je posvetio svoj život služenju čovečanstva koje teži. Svim onim što duševno nudi – njegovim molitvama i meditacijama, njegovim literarnim, muzičkim i umetničkim delima - Šri Činmoj se trudi da inspiriše čovečanstvo.

Nadamo se da će jednostavnost, čistota i svetlost onoga što Šri Činmoj nudi inspirisati i vas.

Mir...

“Jedino kroz unutrašnji mir možemo steći istinsku spoljašnju slobodu.” —Šri Činmoj

Nijedna cena nije previsoka da bi se platio unutrašnji mir. Mir je harmonična kontrola života. On treperi od životne energije. To je moć koja lako nadmašuje svo naše ovozemaljsko znanje. Ali on nije odvojen od našeg ovozemaljskog postojanja. Ako otvorimo prave aleje u sebi, takav mir se može osetiti ovde i sada.

Mir je večan. Nikada nije prekasno da steknemo mir. Vreme je uvek zrelo za to. Svoj život možemo učiniti istinski plodnim ako nismo odsečeni od našeg Izvora, a to je Mir Večnosti.

Najveća nesreća koja može da zadesi ljudsko biće je da izgubi svoj unutrašnji mir. Nijedna spoljašnja sila ne može da mu ukrade mir. Njegove sopstvene misli, njegova sopstvena dela mu kradu mir.

Naša najveća zaštita ne leži u našim materijalnim postignućima i zalihama. Svo blago ovog sveta je praznina za našu božansku dušu. Naša najveća zaštita leži u prijateljstvu naše duše sa svehranećim i sveispunjujućim Mirom. Naša duša živi u Miru i ona živi za Mir. Ako živimo životom mira, večno smo obogaćeni i nikada osiromašeni. Nesaglediv je naš unutrašnji mir; poput beskrajnog neba, on obuhvata sve.

Odlomak iz Šri Činmojeve knjige 'Joga i duhovni život'.

Šta želite?

Želim mir.

Meditirajte na vrh planine.

Kako da pronađemo trajni mir?

Prvi korak ka miru u umu je da iskreno osetimo da nismo nezamenjivi. Mir u umu nam nedostaje zato što osećamo da je drugima nešto potrebno od nas ili da je nama nešto potrebno od drugih. Osećamo da će se, ako nešto ne učinimo ili nešto ne kažemo, svet srušiti ili da će sve odmah biti loše. Ali onog trenutka kada iskreno osetimo da nismo nezamenjivi, nećemo morati nigde da idemo da bismo stekli mir, jer će nam mir odmah doći.

Drugi lak način da steknemo mir u umu je da osetimo da ništa nije isuviše važno. Sve i svako na zemlji može da nas izneveri ili napusti sve dok mi nismo napustili Boga i dok Bog nije napustio nas. Bog nas nikada neće napustiti zato što je On sav Samilost, a čak i ako iz sve snage pokušamo da napustimo Boga, nećemo uspeti jer je On sveprisutan. Osim Boga, ništa na zemlji nije nezamenjivo. Ako možemo svesno i neprestano da navodimo sebe da osećamo da je samo On nezamenjiv, tada ništa neće moći da nam oduzme mir u umu.

Čovek može satima da priča o miru. Um koji je znatiželjan može se donekle zadovoljiti, ali srcu koje vapi ne pomože nikakva priča. Srce koje vapi je stvarna stvarnost u nama, a to srce koje vapi stiče unutrašnji mir, trajni mir, jedino putem molitvene tišine i duševne meditacije. Jedino molitvena meditacija i duševna molitva mogu da donesu mir. Večni mir biće naš ako u svakom trenutku možemo da mislimo kako izrastamo u molitvenu meditaciju i duševnu molitvu.

Dobitnik Nobelove nagrade, Nadbiskup Dezmond Tutu, čita poglavlje ‘Mir’ iz Šri Činmojeve knjige ‘Dragulji sreće’.

Šri Činmojev crtež ptice-duše

“Mir koji dolazi iz unutrašnjeg buđenja je mir koji večno traje.” —Šri Činmoj

Stičem mir jedino kada podelim mir sa drugima. Iz tog razloga održavam koncerte mira po celom svetu. Imam samo jedan cilj – mir, univerzalni mir.

Jedino kada meditiram u tišini ili kada sviram duševnu muziku, u najdubljim dubinama svoga srca osećam mir. Osećam da tada mogu istinski da budem na usluzi čovečanstvu.

Šri Činmoj je ponudio više od 700 Koncerata Mira širom sveta. Na početku i na kraju svakog koncerta, ponudio bi trenutak meditacije u tišini.

Video: Šri Činmoj na koncertu

Savršeni svet jedinstva

Kao što se beskrajne kapi
beskrajnog okeana
Ili bezbrojno lišće
Ogromnog banjan drveta
Mirno zadržavaju jedni pored drugih,
Tako će i sva ljudska bića
Jednog dana živeti jedna pored drugih
U savršenom svetu jedinstva.

Šri Činmoj Trka Mira za Dom Jedinstva je najveća štafetna trka na svetu posvećena miru. Od 1987. trkači su proneli upaljenu baklju kroz škole i zajednice u više od 140 zemalja, deleći poruku da na svetu ima mnogo više onoga što nas ujedinjuje kao ljudsku porodicu, nego onoga što nas deli.

Video: Trka Mira

Porodica sveta jedinstva

Ujedinjene Nacije imaju srce koje traga, a takođe i osećaj za porodicu sveta jedinstva. Te dve stvari možda ljudi neće uvek videti na spoljašnjem planu, ali u mom slučaju, ja ih uvek vidim i osećam.

Meditiram u Ujedinjenim Nacijama utorkom i petkom od jedan do dva popodne. Naše sastanke za meditaciju pokrenuo je pokojni Generalni sekretar U Tant, koji je bio veoma ljubazan prema meni. On je bio moj blizak prijatelj i inspirisao me je da počnem ove meditacije za mir u Ujedinjenim Nacijama. Delegati i osoblje koji su zainteresovani, dolaze i meditiraju sa nama. Tokom godina, organizovali smo mnogo, mnogo programa u čast zemalja koje čeznu za jedinstvom i mirom. U Ujedinjenim Nacijama sam, takođe, održao mnogo govora o miru, jedinstvu i harmoniji sveta.

Voleću i voleću Ujedinjene Nacije do kraja. Jednu dobru reč ako čujem o Ujedinjenim Nacijama, ja doslovno zaplešem na nebu.

Šri Činmoj je predvodio Meditacije za Mir u Ujedinjenim Nacijama od 1970. godine do svoje smrti 2007. godine.

Detaljno:
Meditacija za Mir
u Ujedinjenim Nacijama

Prihvatite čovečanstvo kao jednu porodicu

Mir stičemo tek kada potpuno prestanemo da nalazimo greške u drugima. Moramo da osetimo ceo svet kao svoj najsopstveniji. Kada posmatramo greške drugih, mi ulazimo u njihove nesavršenosti. A to nam nije ni od kakve pomoći. Još je čudnije da što dublje zaronimo, to jasnije nam postaje da su nesavršenosti drugih naše sopstvene nesavršenosti, samo u drugim telima i umovima. Međutim, kada mislimo na Boga, Njegova Samilost i Njegova Božanstvenost šire našu unutrašnju viziju Istine. Moramo potpuno da osvojimo svoju duhovnu spoznaju da bismo prihvatili čovečanstvo kao jednu porodicu.

Čitajte dalje…

Svetski lideri iskazuju svoju počast

Ohrabrenje za rad posvećen miru koje je Šri Činmoj dobio od Mihaila Gorbačova, Majke Tereze, Nelsona Mendele, Nadbiskupa Dezmonda Tutua i drugih. više »

Šri Činmoj Trka Mira za Dom Jedinstva

San u pozadini najveće štafetne trke za mir na svetu, kao i znameniti događaji i postignuća. više »

“Vaša dela su neprocenjiva, jer se ne mogu meriti nikakvim ekonomskim ni političkim parametrima; ona su plemenita i leče ljudsku dušu.”
—Predsednik Mihail Gorbačov

Voleti svet…

“Istina je u svemu, ali ljubav je sve.” —Šri Činmoj

Nemojte da vidite greške ni u čijem životu; nemojte da vidite greške u svom sopstvenom životu. Samo primorajte sebe da vidite sve dobre stvari koje ste učinili, sve dobre stvari koje planirate da učinite i sve dobre stvari koje su drugi učinili. U sledećem milenijumu, cilj filozofije biće samo da se vidi svetlost u sebi i svetlost u drugima. Jedino tako ćete biti u stanju da ubrzate dolazak svetskog mira i svetskog jedinstva.

Moja filozofija je veoma jednostavna: volite i služite. Mi volimo Boga Tvorca i služimo Boga tvorevinu. Bog je istovremeno i Tvorac i tvorevina. Kada se molim i meditiram, volim Boga Tvorca, a kad služim čovečanstvo, onda služim Boga tvorevinu.

Vi ste Božija tvorevina, kao što je i čovečanstvo. Čovečanstvo je samo izraz vašeg univerzalnog srca. Vi možete i morate voleti svet, ne samo kao celinu, već i pojedinačno, ako ste razumeli činjenicu da sve dok čovečanstvo ne spozna svoj vrhunski Cilj, vaše sopstveno savršenstvo neće biti potpuno.

Ne pokušavajte da promenite svet.
Nećete uspeti.
Pokušajte da volite svet.
Gle, svet se promenio, zauvek se promenio.

Šta želite?

Želim ljubav.

Meditirajte na ptičje gnezdo.

Duhovno srce: Sedište božanske ljubavi

Srce je izvor. Moramo da započnemo svoje putovanje u srcu. U srcu je duša. Svest duše prožima celo telo, ali posebno mesto gde boravi duša je u duhovnom srcu. Zato, kada uđemo u najskrovitije dubine svog srca, sa tog mesta dobijamo istinsku ljubav duše.

Ljubav može da se podigne do glave ili da se spusti do stopala. Međutim, ako ljubav dolazi prvo iz srca, ona je pročišćena. Ako ljubav ne potiče iz srca, to je onda vitalna ljubav koja nije čista. Ako čista ljubav, ljubav iz srca, ljubav iz duše prožme čitavo vaše biće, ona će biti u stanju da pročisti čitavo vaše postojanje i da ga učini božanskim. Samo kada je čitavo fizičko postojanje preplavljeno ljubavlju, možemo imati univerzalno osećanje jedinstva.

Kada iz izvora primite vaše unutrašnje blago, a to je ljubav, možete je koristiti na bilo kom mestu. Ali njeno pravo mesto boravka je u srčanom centru.

Detaljno:
Ljudska ljubav
i Božanska Ljubav
Šri Činmojev crtež ptice-duše

Vežba: Meditacija na srce

Kada mislite na moć srca, prvo na šta treba da pomislite je moć čistote. Šta nam odmah pruži osećaj čistote? Bilo koji cvet koji najviše volite – ruža ili lotos ili neki drugi cvet. Treba da osetite da udišete lepotu i miris cveta koji najviše volite.

Molim vas, pokušajte da ga vizualizujete u vašem srcu. Prvo osetite da se tu nalazi cvet. Zamislite cvet u svom srcu. Mašta ima svoju sopstvenu stvarnost. Čim zamislite da u vama postoji cvet, ruža ili neki drugi cvet, pokušajte da pomirišete miris tog cveta. Zatim, nakon petnaest minuta ili pola sata ili čak nakon nekoliko dana, pokušajte da osetite da je taj cvet postao nevidljiv u vašem srcu. Ne morate da vidite cvet kao takav, ne morate da udišete miris, ne. Čim pomislite na vaše srce, videćete da je ono postalo najlepši cvet, najlepša ruža.

Cenite i ohrabrujte

Svi smo mi građani sveta. Ako možemo da inspirišemo druge i ako oni mogu da inspirišu ostatak sveta, onda će ovaj naš svet moći da postane bolji. Uz pomoć inspiracije možemo da učinimo dobre stvari za čovečanstvo.

Podigao sam ljude iz raznih oblasti života, i svi su dobili radost. Taj program nazivamo Podizanje Sveta Srcem Jedinstva. Svi građani sveta koje sam podigao su veliki u svojim oblastima. Zato sam im odao počast na moj sopstveni način. Podigao sam svakoga od njih jednom rukom, koristeći posebnu spravu.

Šri Činmoj je počeo da se bavi dizanjem tegova 1985. a 1988. je pokrenuo projekat odavanja počasti ljudima na ovaj tako jedinstven način; ukupno je podigao više od 8,000 ljudi.

“Voleti i nikada se ne umoriti
je Ljubav.”—Šri Činmoj

Svi mi sada upražnjavamo ljubav prema moći. Ali, doći će dan kada će moć koja voli da preplavi ovaj naš svet. Samo ona moć koja voli, može da promeni svet.

Svojim srcima koja vole, mi se poistovećujemo i postajemo jedno sa drugima. Ta moć koja voli može da reši svetske probleme. Takva moć obiluje samodavanjem, ne u smislu žrtvovanja, nego sa osećanjem da služimo čitavo čovečanstvo kao svoju braće i sestre. I kroz našu tišinu koja voli i kroz naše posvećeno služenje, mi doprinosimo unapređenju čitavog sveta.

Suze i Osmesi Srca Jedinstva, organizacija humanitarne pomoći koju je Šri Činmoj ustanovio 1990. razvija osećaj povezanosti među ljudima u različitim delovima sveta.

Slajd-šou: Projekti širom
sveta

“Baš kao što ruža ima mnogo latica koje sve doprinose njenoj lepoti i mirisu, upravo tako će i svet postati jedna svetska porodica.” —Šri Činmoj

Samo kada volite Izvor možete imati duboku i iskrenu ljubav prema celom čovečanstvu. Bog je stvorio nas. Nismo mi stvorili Boga. Stoga, da biste voleli celo čovečanstvo morate doći do njegovog Izvora, do Boga. Jedino ako volite koren, možete voleti i stablo. Ovde je koren Bog. Možete zaista da volite čovečanstvo jedino ako ste svesni Izvora i osobina koje Izvor poseduje. Ni jedno ljudsko biće ne možete da volite sve dok ne volite Boga. Ako uspete da navedete sebe da osetite da volite Boga i jedino Boga, i nikog drugog, onda ćete voleti svakoga, jer Bog je Onaj koji je u svakome. Ako kažete da volite njega ili nju, od te individualne ljubavi ne možete da dođete do ljubavi prema Bogu. Ali od ljubavi prema Bogu možete da dođete do ljubavi prema čovečanstvu. Ako možete da ugodite Najvišem i da volite ono Najviše, Boga, onda ćete automatski ugoditi čovečanstvu i voleti ga.

Čitajte dalje…

Istinska sreća…

“Sreća je rođenjem stečeno pravo svakog ljudskog srca.” —Šri Činmoj

Istinska sreća nije mentalna halucinacija. Istinska sreća nije samozadovoljno osećanje. Istinska sreća je spontano osećanje radosti koje dolazi od saznanja da činite ispravnu stvar i da vodite božanski život.

Radost i vedrina, to nije život uživanja. Ne! To je svesno sagledavanje naše unutrašnje božanstvenosti. Kada smo srećni, kada smo istinski srećni, mi zaista napredujemo. Kada postanemo srećno srce, krećemo se napred, zaranjamo duboko u sebe, letimo. Napredak je u pokretu, a ovo kretanje se javlja jedino kada smo radosni i kada postanemo radost.

Stvarna radost dolazi kroz prihvatanje sveta, a ne kroz odricanje od sveta. Bog je odabrao uslove u kojima živite vaš sadašnji život. To je kao igra. Bina je postavljena i zavesa je podignuta da odigrate vašu ulogu i da napredujete na duhovnom putu. Vaše sadašnje okolnosti su najbolje moguće za vaš napredak.

Šri Činmojev crtež ptice-duše

Šta želite?

Želim sreću.

Meditirajte na pticu u letu.

Život sreće

Postoji način da u našem svakodnevnom praktičnom životu steknemo radost. Radost možemo da steknemo ako vodimo jednostavan život i ako se krećemo ka našem cilju na direktnoj stazi, ako hodamo duž suncem obasjane staze. Život sreće je jednostavan život. Staza radosti je direktan put. Staza neprestane radosti je suncem obasjana staza.

Da li želite da budete srećni?
Onda učinite da vaš život bude duševno što jednostavniji
i da diše što neumornije.

Jednostavnost nam je potrebna u svakom trenutku. Ako um nije jednostavan, ako je komplikovan i složen, onda u umu ne može da postoji mir. Dete je jednostavno. Dete je svo radost. Ako nam je život jednostavan, osetićemo koliko sreće imamo, koliko smo srećni i koliko nas prati dobra sreća.

Boris Grebenščikov, jedan od najomiljenijih pevača Rusije, čita poglavlje ‘Jednostavnost’, iz Šri Činmojeve knjige ‘Dragulji sreće’.

Srećan sam

Srećan sam jer uvek biram pravi trenutak.
Srećan sam jer pažljivo slušam.
Srećan sam jer sam tih.
Srećan sam jer ne pokušavam da ubedim druge.
Srećan sam jer se ne žalim.
Srećan sam jer ne radim dve stvari u isto vreme.
Srećan sam jer nikada ne mislim na dva predmeta u isto vreme.
Srećan sam jer sam shvatio istinu da je samounapređenje najvažnija stvar u mom životu.
Srećan sam jer bezrezervno ističem dobro u drugima.
Srećan sam jer sam značajno smanjio svoje potrebe pune želja.
Srećan sam jer nikada ne odustajem.

Odlomak iz Šri Činmojevog kratkog govora održanog tokom jedne njegove meditacije u Ujedinjenim Nacijama koje su se održavale dva puta nedeljno.

Težnja: Unutrašnji vapaj za srećom

Živeti u radosti znači živeti unutrašnji život. To je život koji vodi ka samospoznaji. Samospoznaja je spoznaja Boga, jer Bog nije niko drugi već ono Božansko koje se nalazi duboko u svima nama i čeka da ga otkrijemo i objavimo.

Unutrašnji svet otelovljuje Mir, Svetlost i Blaženstvo. Spoljašnji svet u ovom trenutku, nažalost, ne poseduje te osobine, dok ih unutrašnji svet poseduje u beskrajnoj meri. Zbog toga nastojimo da uspostavimo slobodan pristup unutrašnjem svetu vrlinom svog unutrašnjeg vapaja i duševne meditacije. To nazivamo svojom težnjom.

Nema razlike između unutrašnje sreće i težnje. One su jedno. Težnja je plamen, a sreća je svetlost plamena.

Detaljno:
Uvećavanje vaše
unutrašnje gladi

Da li postoji razlika
Između srca zahvalnosti
I života sreće?
Srce zahvalnosti je gnezdo.
Život sreće je stablo.

Poema iz serije Šri Činmojevih knjiga Dvadesetsedam hiljada izanaka težnje, koja sadrži 27,000 aforizama napisanih između 1983. i 1998. godine.

Od sreće stičemo mir

Osećam da svetski mir može da se ostvari kroz molitvu, meditaciju i posvećeno služenje. Svaki pojedinac mora da se potrudi i da učini druge srećnim, jer jedino kroz sreću možemo da imamo mir. Ako možemo nekome s ljubavlju i iskreno da ponudimo sreću, onda će ta osoba imati samo dobru volju prema nama. Tako od sreće stičemo mir, a od mira stičemo sreću; te dve stvari su neodvojive.

Samoprevazilaženje…

“Radost samoprevazilaženja nesumnjivo nema premca.”
Šri Činmoj

Samoprevazilaženje nam pruža radost u beskrajnoj meri. Kada prevazilazimo sami sebe, mi se ne takmičimo sa drugima. Ne takmičimo se sa ostatkom sveta, ali se u svakom trenutku takmičimo sa sobom. Takmičimo se samo sa našim prethodnim postignućima. I svaki put kada prevaziđemo svoja prethodna postignuća, mi dobijemo radost.

U duhovnom životu, mi se uvek trudimo da prevaziđemo i da odemo dalje. Ako danas dvadeset stvari uradim pogrešno, sutra ću pokušati da uradim samo devetnaest stvari pogrešno. Stalno ću pokušavati da unapredim sebe, i tako ću sticati ogroman osećaj zadovoljstva. Takmičim se isključivo sa sobom. Tako mogu da osetim da stižem do savršenstva.

Šta želite?

Želim savršenstvo.

Meditirajte na samoprevazilaženje u vašem životu.

Živite u svetu koji napreduje

Ne takmičim se
Sa ostatkom sveta.
Takmičim se samo sa sobom,
Jer moj napredak je moja istinska pobeda.

Takmičite se uvek sa sobom; nemojte se takmičiti ni sa kim drugim. Ne možemo da zavisimo od uspeha, jer će se uvek pojaviti neko drugi ko će učiniti da naš uspeh izbledi do beznačajnosti. Kada živimo u svetu uspeha, brže od najbržeg smo osuđeni na frustraciju. Ali kada živimo u svetu napretka, uvek postoji ogromna radost. Ta radost ne dolazi samo od prevazilaženja sopstvenih sposobnosti, nego i od samog napora. Recimo da sam postavio sebi cilj na 150 kg i da ne mogu da ga ostvarim. Sama činjenica da sam posvećeno trenirao i trenirao daje mi radost, a istrajnost, odnosno postojanost koju sam pokazao predstavlja napredak sam po sebi. Sve što radimo posvećeno i duševno pomaže nam da napredujemo.

Video

Dokumentarni film 'Izazov Nemogućem' o Šri Činmojevoj karijeri podizanja teških tereta. U periodu između 1985. i 2007. godine, Šri Činmoj je izveo mnoge izvanredne podvige prevazilaženja u podizanju teških tereta.

Starost je u umu

Starost je u umu; starost nije u telu. Kada mislimo da smo stari, to je kraj, sam kraj našeg putovanja. Svakog dana, u svakom trenutku mislite samo da imate sedam godina ili devet ili deset godina, ali nemojte misliti da imate više od trideset godina. Jednostavno zamišljajte! Mašta je svet za sebe, ali vi morate svakodnevno da spuštate taj svet ili morate da uđete u taj svet.

Uvek kažem da je fizička spremnost od najvećeg značaja. Duša je u telu. Duša nije na nekom drugom mestu. U hramu tela je oltar. Ako ne održavate hram u dobrom stanju, oltar će se potpuno uništiti. Održavajte svoje telo u dobroj kondiciji ako zaista želite da napredujete.

Detaljno:
Šri Činmojevo
Trčanje

Trke na duge staze

Osećam da je svetu potreban dinamizam. Spoljašnjem svetu je potreban dinamizam, a unutrašnjem svetu je potreban mir. Kao tragaoci, moramo da se molimo i meditiramo da bismo stekli mir. Opet, ako možemo da budemo dinamični, bićemo u stanju da postignemo mnogo više u svom spoljašnjem životu. Da bismo bili dinamični potrebna nam je fizička kondicija u svakom trenutku, a trčanje nam u velikoj meri pomaže da održimo fizičku kondiciju.

Sportisti stiču ogromnu dobrobit od ovih trka. Oni idu preko svojih sposobnosti. Da bi se čovek usrećio, on mora uvek da ide van granica i van granica i van granica svojih sposobnosti. Zato ovde svaki trkač dobija veoma posebnu priliku dok trči da ide preko svojih, njegovih ili njenih, sposobnosti. Samoprevazilaženje je jedina stvar koja je potrebna ljudskom biću da bi bilo istinski srećno. Zato ove trke pomažu trkačima u ogromnoj meri mada na spoljašnjem planu prolaze kroz tolike patnje. Kada se trka završi, oni na kraju osećaju da su postigli nešto najznačajnije.

Šri Činmoj je osnovao Maraton Tim 1977. godine da bi služio atletskoj zajednici u potrazi za samoprevazilaženjem. Među mnogim drugim trkama, Šri Činmoj Trka Samoprevazilaženja na 3100 Milja je najduža sertifikovana drumska trka na svetu.

Šri Činmoj govori o duhovnosti i trčanju na Šri Činmoj Trci Na 6 Dana i Na 10 Dana u Njujorku.

Vežba: Uvećavanje vaše inspiracije

Rano ujutro, pošto ste meditirali – ne pre vaše meditacije - napišite tri potpuno nove stvari koje nikada niste uradili, na koje nikada niste pomislili. Te tri stvari će vam tada dati inspiraciju ili neku vrstu izazova. Tada će se pojaviti ideja u vašem umu ili u vašem biću da to učinite. Posle meditacije, koristite moć svoje mašte. Jednostavno zapišite: “Tri stvari ću danas da pokušam. Iznova ću da se oprobam.”

Ne kažem da morate te tri stvari da postignete u jednom danu, ne. Možda će vam biti potrebno nekoliko dana ili čak duže vreme da ih postignete. Ali možete da počnete. Život nije dosadan onome ko veruje u avanturu. Avantura ne znači da morate da se popnete na najvišu planinu. Dozvoliti novim idejama, svežim idejama, zdravim idejama da uđu u vaš um – to je avantura. A onda možete da radite na njima.

Fotografija: Šri Činmoj završava Trku Na 47 Milja u Njujorku, 1981. goine.

Milost Odozgo

Za sva moja postignuća, ja potpuno zavisim od Milosti Svevišnjeg. Njegova Milost mi daje inspiraciju i vodi me u svemu što radim – bilo da pišem neku poemu, komponujem pesmu, slikam sliku, trčim maraton ili držim predavanje. Sve što radim zavisi od unutrašnjeg vođstva, a to unutrašnje vođstvo je upravo Samilost i Milost Odozgo.

Čitajte dalje…

Zašto je Šri Činmoj podizao teške terete?

Priča o Šri Činmojevoj 22-godišnjoj odiseji podizanja tereta. više »

Šri Činmoj Maraton Tim

Više o filozofiji Maraton Tima i o trkama izdržljivosti koje organizuju širom sveta. više »

Šri Činmojeva sportska karijera

Šampion u sprintu u duhovnoj zajednici u kojoj je odrastao, Šri Činmoj je takođe bio strastveni trkač na duge staze i teniser. više »

Kreativnost…

“Neka svakodnevni život bude gromoglasni vodopad kreativnosti.” —Šri Činmoj

Svaka duša je obdarena kreativnošću. Ali duši je izuzetno teško da ubedi um, vital i fizičko telo da mogu svesno da sarađuju sa njom, da svi zajedno mogu da stvore i da ispune Božansku stvarnost ovde na zemlji. Kreativnost ne znači da neko mora da piše poeme ili članke, ili da komponuje pesme. Kreativnost je unutrašnja brižnost čoveka da proširi ono što ima i ono što on jeste. Pravu kreativnost nalazimo jedino kada čovek svesno želi da nadmaši svoje sposobnosti. Jedino tada kreativnost može da dobije na pravoj vrednosti, značaju i svrsi.

Gde pronalazimo izvor kreativnosti? Ako neko želi da njegova kreacija bude trajna i večna, onda ta kreacija mora da dođe iz duše – ne iz uma, ne iz vitala, ne čak ni iz srca. U srcu, u umu, u vitalu, pa čak i u grubom fizičkom može se videti kreativnost, ali postignuća takve kreativnosti nikada ne mogu biti trajna. Jedino kreativnost duše može biti postojana. Dakle, kreativnost može da postoji i u fizičkom, u srcu, u umu, u duši – bilo gde. Ali, jedino ako se nalazi u unutrašnjem životu, u oblasti duše, aspirant može da bude istinski srećan.

Šta želite?

Želim plodonosnu maštu.

Meditirajte na beskrajne kapi mora.

Muzika: Božiji jezik

Svi ljudi na zemlji su muzičari i pevači. Pevač ne mora da ima savršenu intonaciju. Muzika je Božiji jezik. Božiji jezik, muzika, ne liči na matematiku ili geometriju. To je jezik ljubavi.

Ne pokušavajmo da razumemo muziku umom. Ne pokušavajmo čak ni da je osetimo srcem. Jednostavno i spontano dozvolimo ptici muzike da leti nebom našeg srca. Dok leti, ona će nam bezuslovno otkriti ono što nosi i ono što jeste. Ono što ona nosi je poruka Besmrtnosti, a ono što ona jeste je put u Večnost.

Detaljno:
Svet Šri Činmojevih pesama

Šri Činmoj je komponovao više od 22,000 pesama koje kroz svoje stihove i melodije prenose širinu i dubinu ljudskih iskustava ispunjenih težnjom.

Džarna-Kala: Izvor Umetnosti Šri Činmoja

Jedina uloga umetnosti je da otkrije lepotu u sebi i na spoljašnjem planu. A sama po sebi, umetnost je u suštini izražavanje različitih nivoa Svesti.

Umetnost je spoljašnje ruho ljubavi. Umetnost je, kao i ljubav, sila jedinstva sa beskrajem.
Kada stvaramo umetničko delo, mi zapravo ponovo stvaramo ili oslikavamo deo lepote Beskraja.

Počevši od 1974. godine, Šri Činmoj je naslikao preko 140,000 mističnih slika koje je na svom maternjem bengalskom jeziku nazivao 'Džarna Kala', odnosno Izvor UmetnostI; umetnost koja se pojavljuje iz unutrašnjeg izvora.

Video: Šri Činmoj:
Umetnik na delu

“Vi ste čudesni model izobilja u kreativnom životu za kojim mi, niža smrtna bića tragamo, i ja mogu samo da se nadam da ću možda jednog dana učestvovati u tom kosmičkom izvoru tišine i neograničene energije koja živi u Vama.”
— Leonid Bernštajn, priznati kompozitor i dirigent

“Šri Činmojeva umetnost je razigranost koju ne bi trebalo pogrešno smatrati za trivijalnost. Ona dolazi iz oblasti sopstva odakle stremimo ka najuzvišenijem. Veoma mali broj umetnika se usuđuje da se igra na ovaj način.”
— Amal Goš,Centralna škola za umetnost i dizajn, London

Kosmička melodija

Zahvalan sam Svevišnjem što mi je dao zlatnu priliku da Ga služim na Njegov sopstveni Način. Moja poezija, moja muzika, moja umetnost i sve drugo što radim su samo izrazi Nekoga ko deluje u meni i kroz mene.

Neki ljudi mogu reći: “Šta on to radi? On je slikar, on je muzičar, on je pevač. Zašto se ne drži jedne oblasti i ne učini sa njom najviše?” Ali ja to ne posmatram na taj način. Klavir ima mnogo dirki. Zašto bi se pijanista uvek zadržavao na jednoj dirci? Ako svira samo na jednoj dirci, jednu notu, kako će proizvesti kosmičku melodiju, univerzalnu melodiju? Slično tome, osećam da je slikarstvo jedna dirka, poezija druga, meditacija treća, a sport četvrta dirka. Ako svirate na različitim dirkama, onda stvarate predivnu muziku.

Čitajte dalje…

Otkrijte vaše Sopstvo…

“Onog trenutka kada spoznate ko ste vi zapravo, sve tajne ovog sveta biće za vas kao otvorena knjiga.” —Šri Činmoj

Samospoznaja je otkrivanje sebe u najvišem smislu te reči. Čovek spoznaje svoje jedinstvo sa Bogom – i to svesno. Sad, vi ste proučavali knjige i ljudi su vam takođe govorili da je Bog u svakome. Ali niste spoznali Boga u vašem svesnom životu. Kada je neko spoznao sebe, on svesno zna šta je Bog, kako On izgleda, šta On želi.

Oni koji nisu spoznali Boga reći će: “Bog je možda ovakav, Bog je možda onakav” – to je puko mentalno nagađanje. Međutim, kada neko postigne samospoznaju, on se zadržava u Božijoj Svesti i razgovara sa Bogom licem u lice. On vidi Boga kako u konačnom, tako i u Beskonačnom; on vidi Boga kao ličnog i bezličnog. U tom slučaju nije u pitanju mentalna halucinacija ni mašta; to je neposredna stvarnost. Ta stvarnost je autentičnija od ove u kojoj vas ja sada vidim ovde ispred sebe.

Govorimo o otkrivanju sebe, ali otkrivanje sebe i ostvarenje Boga je isto. Kada otkrijemo svoje pravo ja, mi spoznajemo Boga, jer se Božije postojanje nalazi u našem pravom ja.

Gde god da smo, i Bog je. Da bismo spoznali ovu najvišu istinu, moramo da vratimo ono što smo od sveta pozajmili: mrak, neznanje, vezanost, ograničenje, nesavršenstvo i smrt. To smo pozajmili od sveta jer smo osećali da će nam značajno pomoći, ali sad shvatamo da su to prave prepreke. Zato moramo da ih vratimo, a ono što večno posedujemo u najskrovitijim dubinama svoga bića – mir, svetlost, blaženstvo i istinu – treba da uvećamo. Ono što večno jesmo moramo da prihvatimo i naširoko ponudimo svetu. Ako tako postupimo, znaćemo ko je Bog i gde je Bog.

Šta želite?

Želim prosvetljenje.

Meditirajte na potpuno procvetalu ružu.

Apsolut

Bez uma, bez forme, samo postojim;
Sad okonča se sva volja i misao;
Konačni je kraj plesu prirode,
Onaj sam za kojim sam tragao.

Oblast Blaženstva čistog, krajnjeg;
Van domašaja znalca je i znanog;
U beskrajnom odmoru konačno uživam;
Sam se sa Jednim suočavam.

Tajne sam puteve života prešao,
I sam Cilj sam postao.
Nepromenjiva je Istina otkrivena;
Ja sam put, Duša-Bog.

Duh mi svestan svih visina,
U jezgru sam Sunca zanemeo.
Ne trgujem više ni vremenom ni delima;
Moja kosmička igra je završena.

Svest: Božanska iskra

Svest je unutrašnja iskra ili unutrašnja veza u nama, zlatna spona u nama koja povezuje naš najuzvišeniji i najprosvetljeniji deo sa našim najnižim i najneprosvetljenijim delom. Svest je povezujuća karika između Neba i zemlje. Sad, gde je Nebo? Ono nije na gornjem spratu ili negde daleko. Nebo je u našoj svesti. Ali, božanska svest će povezati zemlju sa Nebom. Obična ljudska svest će nas jedino povezati sa nečim veoma, veoma ograničenim i u isto vreme veoma prolaznim. Tokom jedne sekunde bićemo u stanju da usmerimo svoju svest na drugu osobu, a onda će naša koncentracija nestati. Ali, kada se nečim bavimo sa unutrašnjom svešću, a to je beskrajna, prosvetljena i preobražena svest, onda usmerenost naše koncentracije može da traje i da traje i da traje.

Ljudska svest se prvenstveno sastoji od ograničenja, nesavršenstva, vezanosti i neznanja. Ta svest želi da ostane ovde na zemlji. Ona stiče radost u konačnom: u porodici, društvu, u ovozemaljskim poslovima. Božanska svest je sačinjena od Mira, Blaženstva, božanske Moći i tako dalje. Njena priroda je da se neprestano širi. Ljudska svest oseća da ništa nije važnije od ovozemaljskog uživanja. Božanska svest oseća da ništa nije važnije i značajnije od nebeske Radosti i Blaženstva na zemlji. Ljudska svest pokušava da nas ubedi da nismo ni blizu Istini i ispunjenju. Ona pokušava da nas navede da osetimo da je Bog negde drugde, milionima milja daleko od nas. Međutim, božanska svest nas navodi da osetimo da je Bog upravo ovde, u svakom životnom dahu, u svakom otkucaju srca, u svakome i svemu oko nas.

Video

Šri Činmoj opisuje i demonstrira dva najviša stanja duhovne svesti, savikalpa i nirvikalpa samadi.

Meditacija: Božiji jezik

Meditacija je upravo ono stanje svesti kada naše unutrašnje biće, umesto da neguje milione misli, želi da komunicira samo sa Bogom. Meditacija je Božiji jezik, kao što je i ljudski jezik. Ja sad govorim engleski i vi možete da me razumete jer ste dobro naučili engleski jezik. Slično tome, kada neko zna kako dobro da meditira, biće u stanju da komunicira sa Bogom. Na taj način je meditacija jezik koji koristimo da bismo razgovarali sa Bogom.

Video Šri Činmoj
u meditaciji

Jedini način

Ponekad moram da ćutim,
Jer je to jedini način
Da naučim malo bolje,
Da razmislim malo mudrije,
Da postanem malo savršeniji,
Da prisvojim Boga malo ranije.

Poema iz knjige 'Savršenstvo Prevazilaženja', zbirke od 843 poeme, koje je Šri Činmoj napisao 1. novembra 1975. godine u roku od 24 sata.

Bog je…

“Postojanje istine je jedno. Mudraci ga nazivaju različitim imenima.” —Stara indijska izreka

Svrha života je da spoznamo najvišu Istinu, da otkrijemo najvišu Istinu i da manifestujemo najvišu Istinu. Šta je najviša Istina? Najviša Istina je da su čovek i Bog večno jedno i nerazdvojno, iako je čovek u ovom trenutku Bog koji nije spoznat, a Bog je u ovom trenutku čovek koji nije ispunjen i nije ispoljen.

Bog je sav Ljubav. Bog je sav Svetlost. Bog je sav Lepota. Bog je sve: Istina, Mir i Blaženstvo u beskrajnoj meri. On je ima obličje; On je bez oblika. Ako doživite Boga kao Mir, onda ćete reći da je Bog Mir. Ako doživite Boga kao Svetlost, onda ćete reći da je Bog Svetlost. Ako doživite Boga kao Ljubav, onda ćete reći da je Bog Ljubav.

Šta želite?

Želim slobodu.

Meditirajte na neizmerno prostranstvo neba.

“Čovekovo večno pitanje je: ‘Ko je Bog?’
Božiji trenutni odgovor je: ‘Dete Moje, ko drugi je Bog, ako ne ti?’” —Šri Činmoj

Bog je naš sopstveni najviši, najprosvetljeniji, najsavršeniji deo. Vi imate dva dela: jedan je viši, jedan je niži. Većinu vremena boravite u nižem delu. Kada postanete potpuno svesni vašeg višeg dela i kada se vaš niži deo potpuno preobrazi i ujedini sa Najvišim, tada ćete vi biti niko durgi nego Bog. Vaš sopstveni najviši, najrazvijeniji, najsavršeniji i najprosvetljeniji deo je Bog, iako ga još uvek niste ni prepoznali, ni otkrili.

Zaronite duboko u sebe i otkrićete da je u vašem telu vaše srce, u vašem srcu je vaša duša, a u vašoj duši je Bog.

Video

Šri Činmoj govori o duši u intervjuju sa Monsinjorom Tomom Hartmanom, suosnivačem tzv. 'Božije patrole'

Sreća je sama po sebi Bog.

Sve što vrednujete ovde na zemlji nije samo otelovljenje Boga, nego je i Bog Lično. Bog može biti iznad svakog oblika ili bezobličan kao beskrajna Svetlost, beskrajni Mir, beskrajno Blaženstvo. Opet, On može biti u našem srcu, gde je naše stvarno postojanje. A ako otvorimo svoje oči i pogledamo prirodu, planine i reke, i to je takođe Bog.

Prema tome, bez obzira na koji način mi opažamo realnost ili želimo da se poistovetimo sa njom, moramo da osetimo da uvažavamo Božansko i da se poistovećujemo sa Božanskim; a to Božansko nazivamo ili Bog ili Duh ili Biće. Ako ne želite da ga nazovete Bog, potpuno ste slobodni da to ne učinite. Ali, morate ga nazvati srećom. Sreća je sama po sebi Bog. Možete uvažavati lepotu prirode i ako ste srećni, onda je sreća koju ste stekli Bog.

Šri Činmojev crtež ptice-duše

Jedna Istina nazvana različitim imenima

Šri Činmojeva prijateljstva u religioznom spektru uključujući laureate Nobelove Nagrade Majku Terezu i Nadbiskupa Dezmonda Tutua.
Šri Činmoj otvara meditacijom Parlament Svetskih Religija u Čikagu 1993. godine (levo) i u Barseloni 2004. godine (desno)

Ne postoji suštinska razlika između jedne i druge religije, jer svaka religija otelovljuje konačnu Istinu. Svaka religija je u pravu, potpuno je u pravu, jer prenosi poruku Istine na svoj sopstveni način. Ako zaronite duboko u sebe, videćete da uopšte nema razlike među religijama. Sve je to jedna Istina nazvana različitim imenima od strane različitih tragaoca. Vaša religija može reći jednu stvar, a moja religija može reći nešto drugo. Ali naše religije se nikada neće razlikovati kada je reč o najvišoj Istini. Konačni Cilj svake religije je da spozna najvišu Istinu.

On the way to our Goal we may quarrel and disagree, we may misunderstand each other. Why? Precisely because there are many roads that lead to the Goal. Some will follow one road and some will follow another road. Each road will be able to offer inspiration. After a while, one person will say that his road is by far the best because it is pleasing him. Then another person will say that his road is the best. But when both reach their destination, they will be at the same Goal: Truth. In Truth there is no quarrel, no conflict; Truth or God-realisation transcends all religions.

Detaljno:
Šri Činmojeva
poruka jedinstva

Dva krila za letenje: molitva i meditacija

Moja krila molitve nose me na Nebo da vidim Božiju Lepotu. Moja krila meditacije spuštaju me na zemlju da vidim čistotu svog srca.

Kada se molimo, često osećamo da je Bog negde iznad nas – miljama i miljama iznad naše glave ili na plavom nebu. Ne znamo tačno gde se nalazi; samo osećamo da smo mi na zemlji, a da je On daleko i da će možda biti potrebno određeno vreme da naša molitva stigne do Boga. Takođe, osećamo da On mora da dođe sa mesta na kom se nalazi da bi nam pružio mir u umu, ili nešto drugo za šta smo se molili.

Ali kad meditiramo, imamo potpuno drugačije poimanje o Bogu. Osećamo da je On neposredno pored nas ili da je u nama – u našem telu, vitalu, umu, srcu i duši - da nas posmatra. Tako ne moramo da letimo na nebo ili da trčimo za Njim. Ako je naša meditacija duševna, osećamo da će nam Bog dati ono što je nama potrebno. U većini slučajeva, osećamo da meditacija može da učini to što je potrebno brže od molitve ili od bilo koje druge metode. Opet, ako je naša molitva ispoljavanje intenzivnog vapaja našeg srca, onda možda neće potrajati da stignemo do Boga. Bog će nas u trenu čuti i pomoći će nam. I tako se molitva i meditacija uzajamno dopunjuju.

Šri Činmoj čita govor naslovljen 'Život molitve i život meditacije' iz svoje knjige Everest težnja.
Tokom govora, Šri Činmoj često pominje 'svog voljenog Svevišnjeg'; Svevišnji je reč za koju je Šri Činmoj osećao da najbolje opisuje najuzvišeniju Stvarnost.

Kada moć ljubavi
Zameni ljubav prema moći,
Čovek će steći
Novo ime: Bog.
Šri Činmoj

Ništa nije veće od ljubavi. Bog je velik jedino zato što je On beskrajna Ljubav. Ako neko želi da definiše Boga, može Ga definisati na milione načina; ali želim da vam kažem da nijedna definicija Boga ne može biti toliko prikladna kao kad se kaže: "Bog je sav Ljubav." Ako se strah pojavi u našem umu kada kažemo 'Bog', onda smo milionima i milijardama milja daleko od Boga. Kada ponavljamo Božije ime, ako ljubav izađe na površinu, onda su naše molitve, naša koncentracija, naša meditacija i naša kontemplacija istinske.

Sa izuzetkom titlova u video klipovima, svi gore navedeni tekstovi su Šri Činmojevi. Pogledajte izvore »

Ako biste želeli više da istražujete učenje Šri Činmoja, toplo ste pozvani da stupite u kontakt sa lokalnim Šri Činmoj Centrom.