SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Muzika

Sri Chinmoy plays the cello Šri Činmoj smatra muziku univerzalnim jezikom srca koji uklanja rasne, jezičke i kulturne barijere. "Muzikom", kaže on, "u tren oka možemo da postignemo osećaj sveopšteg jedinstva".

Šri Činmoj je plodni kompozitor, koji je komponovao na hiljade pesama sa tekstovima na bengalskom i engleskom jeziku. On svira mnoge instrumente iz raznih zemalja, uključujući razne vrste flauta, indijski esradž, violončelo, harmonijum, klavir i orgulje.

Sri Chinmoy plays the EsrajŠri Činmoj oseća da nas duševna muzika može preneti van ograničenja uma, u smirenu lepotu našeg unutrašnjeg bića. On komponuje u meditativnoj svesti, a njegova muzika je prožeta atmosferom duboke meditacije. Čak i kad ta muzika najmoćnije zvuči, u njenoj osnovi stoji mirnoća koja odražava njen izvor.

"Muzika ne zna za granice.
Ona je svuda slobodna.
Neizmeran je njen doprinos
Emocionalnoj celovitosti,
Ljudskog i božanskog."
~Šri Činmoj