SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Spisi

Svojim duševnim spisima, Šri Činmoj nastoji da nadahne ljude.

Šri Činmoj koristi mnoge oblike pisane i govorne reči, uključujući poeziju, eseje, predavanja, aforizme, pitanja i odgovore, priče i drame. Koliko su raznovrsni oblici koje koristi, toliko je raznovrsna i njegova tematika, od šaljivih priča iz seoskog života i drama o životima duhovnih ličnosti, do predavanja o filozofiji joge i poezije mističkog ushićenja.

Poezija je Šri Činmoju uvek bila na prvom mestu, kao prirodno sredstvo za izražavanje mističkog iskustva. Njegove pesme izražavaju široki opseg duhovnog osećanja, od sumnji i strahova kolebljivog hodočasnika, do blaženog ostvarenja prosvetljenog učitelja.

Šri Činmoj je držao predavanja na duhovne teme na stotinama univerziteta širom sveta, uključujući i Oksford, Kembridž, Sorbonu, Harvard i Jejl.

U svojim spisima i predavanjima, Šri Činmoj jednostavnim, jasnim jezikom saopštava uvide u prirodu duhovnog života i tragaočevog odnosa prema Bogu. On je odgovorio na hiljade pitanja o duhovnosti koje su postavili tragaoci na putu ka ličnom prosvetljenju i preobržaju.

Molimo vas, posetite Biblioteku ako hoćete da nađete izbor iz spisa Šri Činmoja, ili otvorite link Sri Chinmoy Library da biste dospeli do onlajn izvora više od hiljadu knjiga Šri Činmoja na engleskom sa složenim mogućnostima pretraživanja.