SriChinmoy.org
sr
Više o Šri Činmoju

Šri Činmoj

Šri Činmoj Šri Činmoj

Rođen 1931. kao Činmoj Kumar Goš u malom selu u oblasti Šakpura u Istočnom Bengalu (današnjem Bangladešu), Šri Činmoj je bio najmlađe od sedmoro dece. Nakon što je ostao bez oba roditelja, 12-godišnji Činmoj je 1944. stupio u Šri Aurobindov Ašram, duhovnu zajednicu u blizini Pondičerija u Južnoj Indiji. Tu je proveo narednih 20 godina obavljajući duhovnu praksu koja je obuhvatala duge višesatne meditacije, atletske treninge i pisanje poezije, eseja i duhovnih pesama. Kao mladi tinejdžer, Činmoj je doživeo niz dubokih unutrašnjih iskustava, a u godinama koje su usledile dostigao je veoma napredna stanja u meditaciji. U Njujork se preselio 1964, da bi podelio svoja unutrašnja bogatstva sa iskrenim tragaocima na Zapadu.

Šri Činmoj smatra da je težnja, neprekidna čežnja srca za sve uzvišenijom i sve dubljom stvarnošću, duhovna sila koja stoji u pozadini svih velikih pomaka u religiji, kulturi, sportovima i nauci.  Ako živi u srcu i neprekidno teži za prevazilaženjem sebe, čovek može da iznese iz sebe ono najbolje i da nađe put ka istinskom zadovoljstvu. Po njegovim rečima:

"Naš cilj je da idemo od blistavog prema blistavijem, do najblistavijeg, od visokog prema višem, do najvišeg. A čak i u najvišem, našem napretku nema kraja jer je sam Bog u nama, a Bog u svakom trenutku prevazilazi svoju sopstvenu Stvarnost."

Šri Činmoj služi kao duhovni vodič svojim učenicima u preko 60 zemalja širom sveta, ohrabrujući uravnotežen stil života koji spaja unutrašnju disciplinu molitve i meditacije sa dinamizmom savremenog života.

Šri Činmojev život je bio izraz bezgranične kreativnosti. Njegovo beskrajno stvaralaštvo se proteže preko muzike, poezije i slikarstva, do književnosti i sporta. U svim tim oblastima njegov doprinos je bio izuzetan i dalekosežan.

On je redovno putovao po svetu da bi održavao besplatne koncerte, predavanja i meditacije za javnost, da bi se nalazio sa svojim učenicima i susretao sa državnicima i istaknutim ljudima širom sveta i razgovarao sa njima o duhovnosti. Šri Činmoj nije naplaćivao za svoje duhovno vođstvo, za svoje koncerte, svoja predavanja i javne meditacije.

Šri Činmoj je ušao u Mahasamadi, mistični proces kroz koji duhovni Učitelji napuštaju telo, 11. oktobra 2007. godine ujutro.