SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Težnja

Kako da uvećamo našu težnju, ili, kako je ti nazivaš, “glad za Bogaom”?

Najvažnije je da pokušate da razvijete istinsku glad za Božijom ljubavlju, Božijom samilošću i Božijim blagoslovima. Ima dva načina da uvećamo našu unutrašnju glad. Jedan način je da plačemo za Bogom kao što bespomoćno dete plače za svojom majkom. Drugi način je da svoja dela ponudimo Bogu, a da pri tome ostanemo radosni. Tragalac može da napreduje na oba načina.

U čemu je razlika između želje i težnje?

Želja je divlja vatra koja bukti i bukti i na kraju nas proždire. Težnja je blistavi plamen koji tajno i sveto uzdiže našu svest i na kraju nas oslobađa. Žeđ za Najvišim je težnja. Žeđ za najnižim je poništenje. Želja je očekivanje. Ako nema očekivanja, nema ni osuječenja. Kad ubijemo želju, izgradićemo istinsku sreću. Težnja je predaja. Predaja je čovekovo svesno jedinstvo sa Božijom Voljom.

Kako da najbolje iskoristimo vreme da poboljšamo našu unutrašnju težnju?

Ti si tragalac. Dok se moliš, koncentrišeš i meditiraš, moraš da osetiš da je svaka sekunda beskrajno važnija nego što si mislio nekad, pre nego što si ušao u duhovni život. Ovaj trenutak može š da upotrebiš ili da meditiraš, ili da ogovaraš nekog i gajiš nečiste i nebožanske misli.

Postoji li neki poseban način da ubrzamo ostvarenje?

Da, postoji poseban način i on se zove svesna težnja. Bog mora da bude na prvom mestu. Težnja, untrašnji vapaj, treba da dođe iz fizičkog, vitala, uma, srca i duše. Naravno, duša je težila sve vreme, ali fizičko, vitalno, mentalno i psihičko biće moraju da postanu potpuno svesni toga. Kad svesno težimo u svim delovima našeg bića, moći ćemo da ubrzamo dolazak oslobođenja.

Kako se teži?

Teži se ispravnom koncentracijom, ispravnom meditacijom i ispravnom kontemplacijom. Težnja obuhvata i meditaciju i molitvu. Bilo je mnogo svetaca na Zapadu koji nisu marili za meditaciju; oni su ostvarili Boga pomoću molitve. Onaj ko se moli oseća da ima unutrašnji vapaj da ostvari Boga, a onaj ko meditira takođe oseća potrebu da Božiju Svest unese pravo u svoje biće. Razlika između molitve i meditacije je sledeća: kad se molim, ja govorim, a Bog sluša; a kad meditiram, Bog govori, a ja slušam.