SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Poezija i aforizmi

Molimo vas izaberite neke od poema i aforizama Šri Činmoja uzetih iz dole navedenih kolekcija.

Moja Flauta

Dvadeset sedam hiljada izdanaka težnje

Sedamdeset sedam hiljada stabala služenja