SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Dvadeset sedam hiljada izdanaka težnje

“Dvadeset sedam hiljada izdanaka težnje”  je zbirka poetskih aforizama koju je Šri Činmoj počeo da piše 1983. i završio je 1998. Sledeći stihovi su iz te zbirka:

 

 

Život je svakom ljudskom biću dat

Sa veoma posebnim ciljem.

Tu tajnu svako ljudsko biće

Mora da otkrije samo.

 Za jedno ljudsko biće

Najvažnije je

Da svakog dana nastoji

Da teži ka

Krajnjoj Istini.

 


 

Nikad ne možemo preceniti

Lepotu,

Moć

I blaženstvo

Pobede nad samim sobom.

 


 

Ako smo u stanju da zaronimo duboko unutra

Uz pomoć naše molitve

I meditacije

Jasno ćemo videti

Da nam mir dolazi

Sa svih strana.

 


 

Mi patimo od jedne glupe bolesti,

A ta bolest je

Što tragamo za Bogom spolja

Umesto unutra.

 


 

Ako hoćete da se oslobodite

Od okova neznanja

Nikad, nikad ne oklevajte

Da meditirate.

 


 

Ako živite u umu,

Problemi će uporno istrajavati

Jer je um mesto na kome problemi i počinju.

 Svaki tragalac treba da shvati

Da mu je suđeno da putuje

Ka večno prevazilazećem cilju.

 


 

Mi ne samo da ne cenimo,

Već naprosto

Nećemo da cenimo

Kad stvar koju želimo

Lako postignemo.

 


 

Male stvari nam

Češće nego velike

Znatno pomažu

Da idemo ka savršenstvu.

 


 

Naša današnja iskustva u svetu su

Obeshrabrujuća i žalosna.

Ali, ja verujem da će se naša nada

U preobražaj sveta

Konačno ispuniti.

 


 

Doći će dan

Kad će se ovaj naš svet

Osloboditi nesporazuma,

Ograničenja i slabosti.

Biće to jedna srećna, prosvetljujuća

I ispunjujuća jedinstvena porodica.

 


 

Dok duboko meditiram,

Gubim sve specifičnosti mog uma

Baš kao što reka gubi

Sve svoje specifičnosti u moru.

 


 

Mi pokušavao da se popnemo

Uz planinu težnje

A da nismo ni stigli do njenog podnožja.

 


 

Moram da shvatim

Da je moje zadovoljenje Boga

Udaljeno od mene samo za dužinu jedne molitve.

Hajde zato da se upustim

U moje molitveno putovanje

Sa ljubavlju i pouzdanjem.

 


 

Smejte se sebi

Otvoreno

Ako hoćete

Da prevaziđete sebe

Potajno.

 


 

Um,

Čak i dok gleda,

Ne vidi ništa.

 


 

Srce,

Čak i kad ne gleda,

Vidi sve.

 


 

Strpljenje u prisustvu

Brojnih prepreka

Jedini je način

Da iznenađujuće uspemo u životu.

 


 

Svaka duša ima jedinstven način

Da proširi Božiju Svetlost

Širom sveta.

 Preostaju mi samo dve alternative

U životu:

Ili da gledam napred

Prama mom cilju

Ili da gledam unazad

Prema životinjskom carstvu.

 


 

Napusti stare puteve

Koji su hteli da te odvedu Bogu

Pomoću mučenja sebe.

Prihvati novi put prihvatanja sveta

I služenja Bogu u čoveku

Da bi udovoljio Bogu

I da bi udovoljio Stvarnom u tebi.

 


 

Stari sukobi uma

Mogu se pobediti

Samo

Novim rešenjima srca.

 


 

Um velika nula

Lako može da ima

Srce super heroja.

 


 

Šta je ljudski um

Ako ne svesni i stalni

Pokušaj da pronađe udobnost?

 


 

Avaj, najveći broj ljudi

Živi u svetu

Neispunjene ličnosti.

 


 

Moć ljubavi je

Izuzetno lepa i plodna.

Ljubav prema moći je

Izuzetno opasna i zarazna.

 


 

Um ne može, ali srce može

Da razlikuje spoljašnje želje

Od unutrašnjih potreba.

 


 

Potpuno zadovoljenje

Biće potpuno naše

Ako dopustimo našim srcima

Da nas vode.

 


 

Davanje sebe je

Sveta tajna

Našeg života sreće.

 


 

Iako je

Duhovnosti neprekidno potrebno

Prosvetljenje

Ona ne mora da izbegava

Nedužnu dečiju zabavu

Na putu do svog cilja.

 


 

Jedno unutrašnje iskustvo

Je beskrajno vrednije

Od uzvišene mudrosti

Kojom nas obasipaju drugi.

 Prihvatanje

Odgovornosti

Nije prihvatanje

Nekog tereta

Već umnogostručenje

Šanse.

 


 

Kako meni izgleda

Ja sam frustracija za Boga

Kako Bogu izgleda,

Ja sam još u pripremnoj fazi.

 


 

Šta je znak

Istinskog prosvetljenja?

Znak istinskog prosvetljenja

Je neprekidna i neumorna

Zadovoljnost.

 Budi milozvučna flauta

Kad imaš posla sa svetom.

Budi grmljavina

Kad imaš posla sa sobom.

 


 

Ne dozvoli svom umu

 

Da se rve sa nepoželjnim mislima

Jer u tome sigurno neće uspeti.

Samo zamoli svoje srce

Da prosvetli tvoj svet misli

Ono će smesta izmeniti

Lice i sudbinu

Svake misli.

 


 

Savršenstvo sviće

Zahvaljujući redovnom vežbanju

Po preciznom rasporedu.

 


 

U trenutku kad kažem i osetim

Da sam večni početnik

Stičem

Bezgraničnu radost.

 


 

Nema ljudskog uma

Koji svom vlasniku ne priredi

Teške trenutke.

 


Tokom godina imao sam

Razne gazde.

Suvišno je i reći, moj um

Beše daleko najgori od svih.


Odluči se!

Šta hoćeš -

Da vladaš egom ili da robuješ egu?

Izaberi pravu stvar!


Tuge spoljašnjeg života

Ne mogu ni da taknu

Nepokolebljivi spokoj

Unutrašnjeg života.


Avaj, svi ljudi

Gore od želje da proglase

Da su otkrili istinu

A da je prethodno nisu ni tražili!


Život koji pogrešno čini

Uvek prati

Um koji pogrešno misli.


Ako je istina

Da se Bog krije od nas,

Podjednako je istina

Da mi ne tragamo za Njim.


Ako hoćeš da uspeš u životu

U bilo kojoj oblasti,

Moraš da razviješ

Koncentraciju oštru poput brijača.


Vrati se zaboravljenim snovima

Svog detinjstva.

Tako ćeš ubrzati

Ispunjenje stvarnosti svog života.