SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Sportovi

Sledi niz govora Šri Činmoja i njegovih odgovora na pitanja o duhovnom značaju sportova, kao i o načinima da se poboljšaju sportski rezultati, kao i kako da se duhovno napreduje pomoću sporta.

Pitanja vrhunskih sportista

Sport and Meditation

Training

Competition

Practical Tips

Senior Citizens

The Inner Athlete - Four Talks