SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Podizanje sveta srcem jedinstva

Program “Podizanje sveta srcem jedinstva” predstavlja posebnu počast koju Šri Činmoj ukazuje ljudima iz raznih oblasti ljudske delatnosti koji su nadahnuli i uzdigli čovečanstvo. Šri Činmoj ih podiže na posebno konstruisanoj platformi iznad glave, jednom ili obema rukama, izražavajući tako na simboličan način jedinstvo sa njihovim dostignućima koja su uzdigla čovečanstvo.

“Koliko god mogu, ja nastojim da ohrabrim i nadahnem ljude raznih profesija koji su nadahnuli druge, bilo u sportovima, bilo u književnosti, nauci ili politici, bilo primerom svog ličnog života. Podižem ih da bih im pokazao koliko cenim njihova dostignuća”, kaže on.

Broj istaknutih pojedinaca kojima je od juna 1988. g. Šri Činmoj na taj način ukazao poštovanje prelazi 7000, a među njima su i predsednici država, diplomati, duhovni i religiozni lideri mnogih vera, istaknuti umetnici i književnici, nobelovci i prvoklasni atletičari.

 

“Samo ako mislimo pozitivno,
ako na površinu iznosimo
pozitivne osobine drugih,
ovaj
svet će moći da napreduje”.

                                  - Šri Činmoj