SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Šri Činmoj Centar

Inspirisani Šri Činmojevim učenjem i njegovim načinom života, njegovi učenici su u učinili da se Šri Činmoj Centar mnogostruko razgrana širom sveta.

Svojim članovima Šri Činmoj Centar služi kao duhovni dom, mesto za susrete radi molitve i meditacije, za studiranje i uživanje u duhovnoj muzici. Centar takođe predstavlja Šri Činmojevo učenje u praksi, putem predavanja i ostalih programa za publiku.

Kao vid služenja zajednici, Šri Činmoj Centri nude besplatne kurseve meditacije širom sveta. Ovi kursevi pružaju priliku ljudima iz svih društvenih slojeva da nauče osnove meditacije. Oni koji su zainteresovani mogu i da se informišu o tome kako da postanu učenici Šri Činmoja. Na njegovu molbu, kursevi se održavaju besplatno prema tradicionalnom indijskom verovanju da rođenjem stičemo pravo na duhovnost koja se apsolutno ne može ni kupiti ni prodati.

Pored toga, Centar organizuje besplatno upoznavanje duhovne umetnosti u vidu koncerata, izložbi slika i poetskih večeri. Šri Činmoj Centri aktivno podržavaju aktivnosti Šri Činmoj Maraton Tima, Trke Mira i pružanja humanitarne pomoći Oneness-Heart Tears and Smiles.

Ako osećate inspiraciju da naučite da meditirate, molimo vas da se obratite Centru koji je najbliži vašem mestu. 

“Vi možete da promenite svoj život. Za tu promenu nisu
vam potrebne godine ili meseci. Ona počinje onog 
trenutka kada zaronite u more duhovnosti. Pokušajte da
živite život duhovne
discipline na jedan dan, samo na
jedan dan.
Sigurno ćete uspeti.”

                                   -Šri Činmoj