SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Suze i Osmesi Srca Jedinstva


Humanitarna pomoć širom sveta


Program “Suze i osmesi Srca Jedinstva” koji je Šri Činmoj pokrenuo u Njujorku pomogao je humanitarne projekte širom sveta. Ova organizacija je u potpunosti sačinjena od dobrovoljaca i predstavnika Šri Činmoj centara iz SAD, Evrope, Japana, Australije i Novog Zelanda. Nadamo se da ćemo našim skromnim naporima da se poistovetimo sa patnjama naše braće i sestara širom sveta uspeti da na opipljiv način pomognemo onima koji su manje srećni od nas. U svetskim razmerama, naši napori su mali – ali, mi verujemo da je taj rad važan zato što gradi mostove između ljudskih zajednica i između naroda. Takođe se nadamo da će naš primer poslužiti kao izvor inspiracije drugima, koji će slediti taj duh jedinstva.

Naš rad je započeo 1991. kada nam se obratio za pomoć Ruski institut za pedijatrijsku hematologiju u Moskvi, koji leči decu obolelu od leukemije. Naša organizacija se obavezala da će pomoći lekarima koji su se borili sa gotovo nepremostivim preprekama da obezbede hitno potrebnu medicinsku negu. Naš prvi doprinos bio je velika pošiljka “Vumona”, leka za lečenje dečije leukemije. Pošiljka je bila vredna 400.000 US $, a Moskva ju je podelila sa Pedijatrijskim institutom u Petrogradu i drugim gradovima.

Od 1991. do 1998. humanitarna pomoć je neprekidno tekla iz Evrope i SAD u Rusiju, a njena ukupna vrednost iznosi oko milion dolara. Od 1998. do 2000. slali smo pošiljke i u druge zemlje, uključujući Indiju, Indoneziju, Kirgistan i Maršalska Ostrva.
2000. g. smo poslali kontejner odeće i kućnih potrepština u Mozambik, žrtvama poplave. Sakupljene su velike količine ovih stvari.

U julu 2002. sledio je poziv za pomoć hiljadama angolske dece, koja su izgubila svoje domove tokom 27 godina građanskog rata. Naša prva pošiljka Angoli, upućena u avgustu 2002. sadržala je dva velika kontejnera antibiotika i drugih lekova. Nakon toga, veliki brodski kontejner odela, medicinske opreme i drugih stvari poslan je u Angolu u septembru iste godine. Takođe je poslano još nekoliko pošiljaka pomoći humanitarnim organizacijama u drugim zemljama koje su uputile poziv za pomoć