SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Inicijacija

Šta je tačno inicijacija?

Prava inicijacija je kad Učitelj potpuno prihvati učenika. Guru prihvata učenika bezrezervno i bezuslovno. U trenutku inicijacije, Guru daje svečano obećanje individualnom tragaocu ili aspirantu da će dati sve od sebe da tom tragaocu pomogne u njegovom duhovnom životu. Guru će dati svoje srce i dušu da bi tog učenika poveo u najviše oblasti Onostranog.

Postoje li neke tajne koje se prenose prilikom inicijacije?

Najveća tajna koju čovek uči od svog Gurua je ova: jedino ako prvo ispuni Svevišnjeg može da ispuni i ostali svet.

Koliko je važna inicijacija?

Inicijacija je vrhunski važna. Učitelj može da inicira tragaoca bilo spolja, bilo iznutra. Ali, tradicionalni spoljašnji način, kao deo religioznog obreda, daleko je manje efikasan nego inicijacija u tišini. Prilikom inicijacije u tišini, Učitelj daje deo svog životnog daha tragaocu radi prosvetljenja njegovog neznanja i blaženstva njegovog ostvarenja. Inicijacija je pročišćenje. Bez pročišćenja nema savršenstva. Bez savršenstva, nema zsdovoljsva ni na zemlji ni na Nebu.