SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Guru / Učitelj

Zašto nam je potreban učitelj ili Guru? Da li je važno da čovek ima učitelja da bi bio na duhovnom putu?

U ovom svetu mi ništa ne možemo da učinimo bez pomoći učitelja. Učitelj nam može biti neophodan na sekundu ili na godinu ili na niz godina. Ako hoćemo da učimo muziku, u početku moramo da pođemo nekom muzičaru. Ako bih hteo da naučim da igram, moram da pođem neko plesaču. Ako hoću da učim o naukama, moram da pođem naučniku. Da bismo naučili bilo šta na ovom svetu, u početku nam je potreban učitelj. Pa kako nam onda ne bi bio potreban učitelj da nam pomogne u našem unutrašnjem duhovnom životu?

Ako je neko zaista iskren, ako oseća da može da postoji bez svega, ali ne bez Boga, on onda može da ostvari Boga u jednoj inkarnaciji uz pomoć duhovnog Učitelja.

Kako da čovek prepozna duhovnog Učitelja koji je ostvario Boga?

Kad se nađete sa Bogoostvarenim Učiteljem, svesno ili nesvesno ćete sigurno osetiti određeni mir, određenu Svetlost, određeno blaženstvo, određenu moć, jer je u samoj njegovoj prirodi da zrači te stvari. On se ne razmeće; to je spontano, kao što je u samoj prirodi cveta da širi miris.

Kad ste sa ostvarenim Učiteljem, sigurno ćete osetiti da vas taj Učitelj razume; i ne samo da vas razume, već i da ima sposobnost da vas uteši i da vam pomogne da rešite svoje probleme.

Zašto je tako teško da svet prihvati jednog ostvarenog Učitelja?

Svet nije spreman za duhovne Učitelje. Oni dolaze na svet iz svoje beskrajne samilosti. Čovečanstvu su potrebni duhovni Učitelji radi buđenja i prosvetljenja, ali u spoljašnjem životu, ljudi ne osećaju nikakvu neophodnost. Svet nije spreman, a možda nikad i neće biti spreman u celini. Kad Učitelji dođu, oni nalaze nevoljna, netežeća ljudska bića. Duhovnom Učitelju je potreban priličan broj inkarnacija da bi ostvario Boga. Ostvarenje je veoma težak zadatak. Ali, još je mnogo teže ispoljiti Boga na zemlji.

Zašto neki duhovni Učitelji odlaze u svet da povećaju broj svojih sledbenika?

U duhovnom svetu, neki Učitelji osećaju potrebu da idu u svet, jer je u svojoj svesti spoljašnji svet samo obična beba. Ti Učitelji osećaju da ima mnogo dece koja plaču za duhovnom Svetlošću, duhovnom mudrošću, duhovnim savršenstvom, ali ne znaju gde ili kako da ih nađu. Zato Učitelji idu od mesta do mesta i nude svoju Svetlost sa ciljem da služe božanstvenosti u čovečanstvu.