SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Sloboda i Oslobođenje

Ima li neke razlike između oslobođenja i ostvarenja, ili je to potpuno ista stvar?

Velika je razlika između oslobođenja i ostvarenja. Oslobođenje je mnogo niže od ostvarenja. Čovek može da postigne oslobođenje u jednoj inkarnaciji, a ostvarenje u nekoj kasnijoj inkarnaciji. Ili , može da bude i oslobođen i ostvaren u istoj inkarnaciji. Ali, nije moguće da se postigne ostvarenje a da se pre toga ne postigne oslobođenje. Ponekad veliki duhovni Učitelji, ako imaju sreće, sa sobom spuste nekoliko zaista oslobođenih duša da im pomognu u ispoljavanju. Na primer, Šri Ramakrišna je sa sobom spustio Vivekanandu i Bramanandu. Nekim od tih oslobođenih duša koje uđu na zemaljsku pozornicu zajedno sa velikim Učiteljima nije stalo do ostvarenja. One dolaze samo da bi pomogle. A druge, kao što su Vivekananda i Bramananda, pored toga hoće i ostvarenje.

Oslobođena duša je oslobođena od neznanja, od svetovnih, nebožanskih osobina. Oslobođena duša će samim svojim prisustvom inspirisati druge. Ona će ih inspirisati da budu čisti, jednostavni, dobrodušni i puni ljubavi. Ogromna čistota i vedrina će teći iz njih i drugi će želeti da ih dodirnu, govore sa njima, gledaju ih u oči. Moglo bi se reći da su one više od sveca. Istina, mrak svetovnosti, nečistote i druge stvari neće ući u oslobođenu dušu, ili će se ona sve vreme paziti da im ne dopusti da uđu u nju. Ali, ostvarena duša je mnogo viša. Ona je svesno nerazdvojni deo Boga.

Ostvarene duše su izuzetno močne. One znaju šta su i odakle su došle. Zahvaljujući svojoj univerzalnoj i transcendentalnoj svesti, one mogu da uđu u neznanje čovečanstva, u zemaljsku svest kao takvu, i da ih prosvetle svojom svetlošću.

Jedna oslobođena duša je kao dete, veoma lepo i čisto. Ali, dokle možete da se družite sa detetom? Sa njegovom sposobnošću ne možete daleko da stignete, niti da dosegnete Najviše. Ostvarena duša je kao odrasla osoba koja može da vam ponudi ogromnu inspiraciju, svetlost i mudrost, živu stvarnost. Oslobođena duša će vas nadahnuti da krenete putem. Ostvarena duša će vas ne samo nadahnuti, već će vas takođe i usmeravati i voditi ka vašem cilju.