SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Iskustvo

Da li su sva iskustva prolazna?

U spoljašnjem svetu mi ne pamtimo detaljno sva naša iskustva. Ona su stvarna nekoliko dana, a potom se potpuno gube, jer ne ostaju u našoj svakodnevnoj svesti. Ali, suštinu tih iskustava mi držimo u našem unutrašnjem životu. U unutrašnjem svetu, sve je trajno zabeleženo.

Da li se iskustva kakva imaju Jogi razlikuju od iskustava koja obični ljudi imaju u životu?

Šri Aurobindo je jednom rekao da je biografija jednog duhovnog Učitelja cela zapisana iznutra. Ako napišete biografiju nekog običnog čoveka, ona će možda imati hiljade strana. Ako biste hteli da pišete o njegovom unutrašnjem životu, ne biste mogli da popunite čak ni jednu stranu. Kad se radi o jednom duhovnom Učitelju, o njegovom unutrašnjem životu se mogu napisati stotine stranica, ali one nisu napisane. Jedan duhovni Učitelj, koji ima posla sa unutrašnjim svetom, svakodnevno daje i dobija na stotine značajnih iskustava. Unutrašnja iskustva jednog Učitelja su preovlađujuća iskustva u njegovom životu, dok su za jednog običnog čoveka unutrašnja iskustva veoma retka pojava.

Da li su duhovna iskustva apsolutno neophodna da bi se ostvario Bog?


Ne. Mnogi putevi mogu da vode istom cilju. Na jednom putu sa obe strane može biti mnoštvo lepih cvetova; na drugom putu možda će biti samo nekoliko pupoljaka; a na trečem putu možda ih uopšte nema. Ako tri tragaoca izaberu po jedan od ta tri razlićita puta u skladu sa potrebom i sklonošću svoje duše, svi oni će stići do krajnjeg cilja.

Naravno, iskustva vam zaista daju dodatno poverenje u sebe. Ona vam takođe pružaju ogromnu radost. Ona vas ohrabruju i okrepljuju vas da stupate sve dalje i dalje. A dok doživljavate ta iskustva, možda ćete osetiti prisustvo jednog nevidljivog Vodiča koji vas gura ka svetlosti Istine, kako biste mogli doživeti blagoslov potpunog ostvarenja. Ali, puno i kompletno ostvarenje možete postići i bez takozvanih “iskustava”. Sama čovekova svest koja se širi dok raste u Boga po sebi predstavlja jedno solidno iskustvo.