SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Izbor

Kažeš da u životu postoji jedan osnovni izbor. Koji je to izbor?

Od tebe zavisi da li ćeš o sebi misliti kao o telu ili kao o duši. Ako misliš o sebi kao o telu i ne težiš, onda si u duhovnom životu već mrtav. Ali, ako misliš o sebi kao o duši, to znači da si već razvio unutrašnju vezu sa Bogom.

Šta bi trebalo da tražimo kad biramo duhovnog Učitelja?


Potrebno vam je unutrašnje vođstvo i spoljašnje uverenje; potreban vam je neko da vas vodi i da vas neprestano ohrabruje, nadahnjuje i daje vam težnju, da biste mogli da stupate napred u skladu sa najvišim unutrašnjim vapajem vaše duše. Održavajte svoj snažni unutrašnji vapaj za Učiteljem. Onda ćete ga i pronaći, sutra ili za nekoliko dana. Ne bi trebalo da propustite nijednu priliku da vidite duhovne Učitelja kad drže predavanja ili meditacije. Onaj ko vam pruža unutrašnju radost i zadovoljenje je vaš učitelj.


Hoćeš li da kažeš da je radost najvažniji činilac u izboru Gurua ili Učitelja?

Onaj Guru koji vam pruža bezgraničnu radost je vaš Učitelj. Pretpostavimo da četiri osobe idu ulicom i vi vidite sve četiri. Jedna od njih će vam smesta privuči pažnju, a vi nećete znati zašto. I druge su tu, ali vaša duša ima unutrašnju sklonost baš prema jednoj od njih. Slično tome, možda ćete poći nekom duhovnom Učitelju, a kad ga pogledate, možda ćete osetiti da je to neko koga znate od ranije. Možda ćete osetiti da vam nešto iznutra govori: “Ja poznajem ovog čoveka”.