SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Odnos učenika i Učitelja

Koliko je važno da čovek ima vere u svog Gurua?

Vera je od prevashodnog značaja. Čoveku je potrebna beskrajna vera u svog Učitelja. Ljudskom umu je ponekad teško da veruje u Učiteljev način, ali je srce koje teži uvek jedno sa Učiteljevim unutrašnjim i spoljašnjim delovanjem. Tragalac mora da uvek ostane u srcu. Imati vere u svog Učitelja znači osećati Božije Prisustvo ovde, tamo i svuda.

Na početku putovanja, Učitelj je kormilar, brod i reka. Na kraju putovanja, Učitelj postaje sam cilj. Tragalac-početnik vidi Učitelja kao brod. Kad prebrodi barijeru uma, on vidi Učitelja kao kormilara. Kad uspostavi stalno jedinstvo sa Učiteljem, on vidi Učitelja kao reku. A kad postane najsavršeniji Učiteljev instrument, on vidi Učitelja kao sam cilj. Kad kucne čas za učenika, učenik takođe mora da odigra ulogu Učitelja, jer napredak u svetu samodavanja i Bogopostajanja mora da se nastavi.