SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Om

Šta znači Om ?

Om (Aum) je slog koji ima specifičan značaj i tvoračku moć. Om je Majka svih mantri. Kad pojemo Om , mi zapravo odozgo spuštamo mir i svetlost i stvaramo sveopšti sklad u sebi i oko sebe. Kad ponavljamo Om , naše spoljašnje i unutrašnje biće se nadahnjuju i pune božanskim osećanjem i težnjom. Om nema premca. Om ima ogromnu moć. Možemo da ostvarimo Boga samo ponavljajući “ Om ”.

Dok ponavljate Om , molim vas da pokušate da posmatrate šta se zapravo dešava. Ako ponavljate ime neke mačke, psa ili majmuna, pa čak i nekog običnog čoveka, to vas neće inspirisati. Ali, čim izgovorite Om, koji predstavlja simbol Tvorca, životni dah Tvorca, smesta stičete jedan unutrašnji osećaj, osećaj koji nadahnjuje vaša unutrašnja i spoljašnja kretanja da proširite vašu viziju i ispunite vaš život ovde na zemlji. To je tajna Oma. Ako hoćete da tu tajnu čuvate čitavog života, evo u čemu je tajna. Molim vas, pojte Om i sve će biti vaše.


Kako da pojemo Om ?

Zvuk Om je jedinstven. Obično mi čujemo zvuk kada se dve stvari sudare. Ali, Omu to nije poterbno. On je anahata, ili neudareni; on je bezvučni zvuk. Jedan Jogi li duhovni Učitelj može da čuje Om koji se sam stvara u najdubljim delovima njegovog srca.

Ima mnogo načina da se poje Om. Kad ga pojete glasno, osećate svemoć Svevišnjeg. Kad ga pojete nežno, osećate blaženstvo Svevišnjeg. Kad ga pojete u sebi, osećate mir Svevišnjeg. Univerzalni Om koji prouzrokuje Svevišnji predstavlja jedan beskrajni okean. Individualni Om koji poje čovek je kap u tom okeanu, ali se ona ne može odvojiti od okeana, pa ona može da smatra da je okean sasvim njen. Kad čovek glasno peva Om , on dodiruje i pobuđuje kosmičku vibraciju vrhunskog Zvuka.

Najbolje je da se Om poje naglas, da bi taj zvuk mogao da vibrira i u vašim fizičkim ušima i prožme čitavo vaše telo. To će ubediti vaš spoljašnji um i dati vam veći osećaj radosti i postignuća. Kad se poje naglas, zvuk “M” bi trebalo da traje triput duže od zvuka “O”.