SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Sedamdeset sedam hiljada stabala služenja

Naredni stihovi uzeti su iz zbirke poezije pod nazivom “Sedamdeset sedam hiljada stabala služenja”:

 

Ima samo jedan način da stigneš na cilj:

Počni.


Sve što ti treba

Možda nije pred tobom

Ili oko tebe

Ali je sve što ti treba

Svakako u tebi.


Ako možemo da prosvetlimo um

Pomoću naših molitvi

I meditacija

Njegove sposobnosti biće nezamislive.


Ljubav je nešto

Čemu nikad nije bilo stalo

Da sudi o bilo kome.


Ako možeš da stvoriš sklad

U sopstvenom životu,

Taj sklad će ući

U čitav svet.


Bolje je

Praviti greške

Nego se lenjo izležavati.


Obogati živote drugih.

Gle, tvoje srce je postalo

Neizmerno bogato.


Srećan život je nedvosmislen znak

Ukroćenog uma

I disciplinovanih misli.


Kad postaneš

Duševnost svoga srca,

Ceo svet će te voleti

Daleko više nego što možeš i da zamisliš.


Čovečanstvo me je opteretilo

Tešim teretima,

Ali mi je Bog dao

Snažna ramena.


Naša nepokolebljiva moć odlučnosti

Lako može da ukroti

Sve naše zabludele i nevoljne misli.


O tragaoče,

Ne prepuštaj razočaranju.

Gle,

Sunčano nebo tvoje duše

Doziva te.


Optimizam, optimizam!

Zadrži duboki optimizam.

Tvoj cilj te neće izneveriti,

A ni ti nećeš izneveriti tvoj Cilj.


Duša izbija na površinu

I govori mračnom umu:

“Dođi kući, dođi kući!

Tako dugo

Sam te čekala”.


To nije lako,

Ali moramo da ukrotimo i obučimo

Naše stare, nevoljne misli

Za viši život

I bogatija dostignuća

U unutrašnjem svetu.


Ugrabi svaki trenutak

Da preobraziš nebožansko u božansko

A božansko u savršeno.


Ja verujem

U magični preobražaj života:

Mi možemo da uspostavimo

Sveopšte jedinstvo

Pomoću naše molitve i meditacije.


Hoćeš li da budeš srećan?

Tad prisili tvoj um da boravi

Unutar daha tvog srca.

To je jedini način

Da sebe održiš srećnim.


Rešen sam

Da skršim ponos

Svih negativnih osobina

Koje me muče bez prestanka.


Hoćeš li da budeš srećan,

Zaista srećan?

Tad naprosto misli

O svom spoljašnjem životu manje,

Malo manje,

A živi više,

Malo više,

U svom unutrašnjem životu.


Veruj mi, o tragaoče!

Kad se osmehneš,

Sav otrov tvoje negativnosti nestaje

U tren oka.


Najzad sam se pridružio Bogu

Da bih video i osetio sve

Sa ljubavlju.


Nema sumnje da ćemo uspeti u životu

Ako svaku spoljašnju teškoću

Budemo smatrali svojom šansom.


Sunce sija

Svuda

Pa opet ljudski um

Ostaje neprosvetljen.


Ljudski život

U meni

Mora da nauči

Mnoge božanske stvari.


Nema načina

Da se postane dobar

A da se najpre ne ponudi dobrota.


Prozore našeg uma

Moramo čistiti svakog dana

Ako hoćemo da vidimo kroz njih.


Iskustvo Božije ekstaze

Ne košta ništa.

Potrebno je jedino da se uloži napor.


Time što neprekidno analizirate

Sebe

Samo parališete

Svoj um.


Ostavite za sobom

Ne svoje reči.

Već ono što ste učinili za čovečanstvo.


Svi mi živimo

Život nesavršenstva.

Zato našem životu treba

Stalna popravka.


Poboljšati sebe

Znači biti

Dobar građanin sveta.


Um ima

Samo

Treperavu svetiljku

Razuma.


Biti dobar građanin sveta

Znači da nisam samo za sebe;

Ja sam i za ostali svet.


Ako ne prihvatim

Da sam nesavršen,

Kako ću prevazići

Moja ograničenja?


Mi zaboravljamo da se setimo Boga.

Zato naš život na zemlji

Ostaje nenadahnut, neprosvetljen

I neispunjen.


Da bismo pomogli drugima da krenu

U ispravnom pravcu

Najpre mi moramo

Da krenemo u tom pravcu.


Život je prazan

Zato što se ne usuđujemo

da pogledamo duboko u sebe.


Život nema ograničenja.

Um je taj koji stvara

Takozvana životna ograničenja.


Avaj, mi molimo naš nesrećni um

Da nas učini srećnim.

Pokucajmo na vrata našeg srca,

Prava vrata,

Koja mogu i hoće da nas učine srećnim.


Kad uvažavamo dobre osobine

Širom neke zemlje

Njena duša stiče snagu

Da ponovo probudi

Članove sopstvene porodice:

Svoje stanovnike.


Cenim moja dostignuća

Samo kad od njih

Napreduju i drugi.


Spoljašnja sposobnost

Dolazi od svesnosti

O unutrašnjoj neophodnosti.


Kad bismo svi postali dobri građani

Sveta

Lice i sudbina sveta

Izmenili bi se preko noći.


Iznesi na površinu svoje skrivene sposobnosti

Ne samo da učiniš nešto veliko

Već i da postaneš nešto dobro.


Ako se tvoja koncentrisana snaga volje

Usmeri na tvoje odredište

Nesumnjivo ćeš postići cilj.


Koncentriši se! Koncentriši se!

Obeshrabrujuće, razorne

I nepoželjne misli

Neće moći da te zarobe.


Svake sekunde

Ili ćeš propustiti

Ili ćeš iskoristiti

Neku zlatnu priliku.


Ako si mudar,

Daćeš sve od sebe

Da zgrabiš

Svako Bogomdanu priliku.


Zašto se bavimo sportom?

Da ravijemo osećaj zajedništva;

Da služimo čovečanstvu.


Zašto pratimo sport?

Da bismo dobili nadahnuće, entuzijazam,

Radost i hrabrost.


Svaka religija je

Jedna grana

Istog drveta života.


Moja molitva i meditacija

Dovele su me do uvida

Da je ljubav prema Bogu

Jedina religija.


Ako istinski volimo Boga

Cenićemo sve religije

Duboko u našim srcima.


Svet je, zaista, jedna porodica –

Sestre i braća

Od istog Oca:

Boga.


Svet je, zaista, jedna porodica –

Razna imena i lica,

Ali su svi Božija deca.


Svi smo mi lišće, cveće i plodovi

Raznih grana-religija

Nerođenog i besmrtnog drveta života.


Hajde da gledamo da volimo Boga

A ne da brinemo

Koja je religija najbolja.


Ako istinski volim Boga

Prevazilazim granice

Religije

I osećam jedinstvo

Sa svom Božijom Decom.


Ako svet treba da se promeni,

Najpre ćemo mi morati da se promenimo

U našim srcima.


Nakon mnogo, mnogo godina ili vekova

Čovečanstvo će uvideti

Da bez svetlosti

Ne može biti istinske zadovoljnosti.


Dokle će svet poricati svetlost?

Doći će dan kad će se svetu

Smučiti sopstveni mrak.


Ako ukažemo drugima brižnost

I samilost,

Njihova dobra volja jedino može da ubrza

Naš sopstveni napredak.