SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Raj i pakao

Reci nam nešto o Raju i paklu.

Iz najviše duhovne perspektive, moramo da znamo da je pakao, baš kao i Raj, nivo svesti. I Raj i pakao počinju u umu. Raj i pakao su stanja svesti duboko u nama.

Šta je sa učenjima koja postoja u nekim Zapadnim religijama da čovak može da vidi Boga posle smrti, ako je bio dobar, i da ode u Raj?

Raj i Bog nisu visoko iznad nas, negde daleko; oni su duboko u nama, u našim srcima. Raj nije neka daleka zemlja u kojoj ima drveća i kuća i drugih predmeta; to je nivo svesti unutar nas. Tragaoci za večnom Istinom ostvariće svoj večni Raj u svojim srcima težnje. U svakom trenutku mi u sebi stvaramo Raj ili pakao. Kad gajimo neku božansku misao, misao koja se širi, ispunjujuću misao, mi u sebi stvaramo Raj. Kad gajimo nebožanske, ružne, mračne, nečiste misli, tog trenutka ulazimo u sopstveni unutrašnji pakao.

Sama zamisao Raja je da je to nešto svetlo, sjajno, divno, a istovremeno besmrtno. Ali, moramo da znamo šta je to što je besmrtno u nama. To je svest, težeća svest u nama.