SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Milost

Da li bi nam rekao nešto o milosti?

Svevišnji je sveznajući, svemoćan i sveprisutan. On ima razne vrste moći, ali je njegova najveća, nepokolebljiva moćm Njegova milost. Onog trenutka kad upotrebi Svoju milost za nekog pojedinca, On tom tragaocu daruje Sopstveni Životni Dah, jer se Svevišnji nikad ne može odvajati od Njegove milosti. Ako svaki put kad pomislimo na Svevišnjeg osetimo da mu prilazimo zahvaljujući Njegovoj milosti, onda možemo da Ga krajnje uspešno primimo.

Božanska milost se neprekidno spušta na nas. Oni koji iskreno teže su svesni te božanske milosti, ali oni koji ne teže drže vrata svoga srca stalno zatvorena. Ako osećamo milost Svevišnjeg, videćemo da su Njegove beskrajne osobine, mir, Svetlost i blaženstvo već počele da ulaze u nas, da one neprestano teku u nama i kroz nas i sjedinjuju se se našim unutrašnjim i spoljašnjim životom. Mi samo treba da sledimo tok milosti da bi nas odneo u Izvor, a to je Svevišnji.

Koliko je važna Božija milost za naš duhovni napredak?


Pre ostvarenja mi mislimo da su jedino naš lični napor i naša težnja doprineli našem duhovnom napretku. Tada za nas ne postoji milost. Ali, nakon ostvarenja, mi uviđamo da težnja zapravo ne postoji. Naš napredak je u potpunosti delo božanske milosti.

Mo že li Božija milost da izmeni sudbinu?

Sudbina može i mora da se izmeni. Za to je potrebna Božija milost plus lični napor. Ima nekih tragalaca koji osećaju: “Ako mi je stalo do Božije Milosti, šta će mi onda lično napor?” Ali, oni se varaju. Lični napor nikad neće stajati na putu Božijoj milosti koja se spušta.


Da li sam u pravu ako kažem da mi koji verujemo u Boga moramo da svakodnevno rastemo u milosti?

Apsolutno si u pravu kad kažeš da oni koji veruju u Boga moraju da svakodnevno rastu u Božijoj milosti. Onaj ko istinski veruje u Boga oseća da celo svoje postojanje, svoja unutrašnja i spoljašnja dostignuća i ispunjenja u potpunosti duguje Božijoj milosti. A on je, takođe, istinski srećan kad uvidi da su njegovi takozvani lični napori takođe dela Božije milosti. U svakom trenutku on oseća da bez Božije milosti on nije ništa, a da je sa Božijom milošću sve.