SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Strah

Kako možemo da prevaziđemo strah od smrti?

Pobeda nad strahom od smrti zavisi od toga koliko ljubavi prema Bogu imaš i koliko ti je iskreno On potreban. Ako ti je neko potreban, ti smesta na neki način iznutra pristupaš toj osobi. Ako je tvoja potreba za Bogom duševna, posvećena i stalna, tad u unutrašnjem svetu možeš da slobodno priđeš Božijoj ljubavi, Božijoj samilosti, Božijoj brižnosti. A ako uvek možeš da osetiš Božiju ljubav, samilost i brižnost, kako se onda možeš plašiti smrti?

Zašto postoji strah u fuzučkom, vitalu i umu?

Upravo zato što ne želimo da proširimo našu svest. Ja osećam da sam odvojen od tebe. Ti osećaš da si odvojen od mene. Zato se ja plašim tebe, a ti mene. Ali, kad ostvarimo Najviše, mi smesta osećamo da je čitav univerzim naš. Jedino širenjem možemo odagnati strah. Ako širimo našu svest, mi uspostavljamo jedinstvo sa drugima. Osećamo da mi pripadamo njima, a oni nama. Kako se možemo plašiti bilo koga kad mi predstavljamo božanstvenost u čovečanstvu, a drugi takođe predstavljaju tu istu božanstvenost u čovečanstvu? Zato tu ne može biti straha.

Srce koje teži se ne plaši, ali srce koje ne teži se plaši. Srce koje teži ima jedan plamen, razbuktali plamen koji se uspinje ka Najvišem. Gde je Svetlost, tu ne može biti straha.