SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Neuspeh

Kako da prevaziđem strah od neuspeha?

Moraš da znaš šta je neuspeh i šta neuspeh može da učini. Strah će sigurno nestati kad shvatiš da neuspeh nije nešto sramno, štetno, razorno ili bolno. Oseti da je neuspeh nešto prirodno. Kad dete pokušava da hoda, ono se često saplete i padne. Ali, ono ne oseća da je to saplitenja neuspeh. Ono misli da je sasvim prirodno da na trenutak ustane, a potom ponovo padne.

Ako posmatraš neuspeh u toj svetlosti, ne kao nešto što je suprotstavljeno stvarnosti ili što je potpuno odvojeno od nje, već kao nešto što formira, oblikuje, vaja stvarnost i postaje stvarnost, tu ne može biti nikakvog straha. Mi smatramo neuspeh nečim suprotnim našem očekivanju i našem ostvarenju Boga. Ali, neuspeh nije suprotan našem ostvarenju. Neuspeh je nešto što nas gura ka našem ostvarenju. Ono što nazivamo neuspehom u Božijem Oku je samo jedno iskustvo.

Uvek smatraj neuspeh jednim iskustvom. Ne smatraj ga dovršenim proizvodom ili kulminacijom nekog iskustva, već procesom samog iskustva. Ako misliš da je neuspeh kraj tvog iskustva, varaš se. U jednoj dugoj trci, čovek može da počne veoma sporo, ali potom postepeno povećava brzinu i na kraju stiže do cilja. Ako misli da neće moči da stigne do cilja samo zato što je na početku bio spor, on se grdno vara. Kad ne bi bilo neuspeha, naravno da bi najbrže trčao. Ali, ako neuspeha ima, smatraj ga jednim iskustvom koje tek poćinje. Kraj će biti uspeh. A ko tada može da kaže da si doživeo neuspeh?