SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

Koncentracija, Meditacija, Kontemplacija

Ove stranice predstavljaju izvode iz stotina spontanih govora i odgovora na pitanja koja je Šri Činmoj održao tokom proteklih dvadeset pet godina. Uklučene su takođe i neke od njegovih inspirativnih pesama i aforizama.

U izboru i rasporedu ovog materijala, pokušali smo da imamo u vidu osnovne potrebe svih onih koji su se upustili u život meditacije, da bismo im pomogli da poboljšaju svoju praksu, posebno ako su početnici. Dobro je da imate u vidu da se na isto pitanje može odgovoriti na mnogo različitih načina, u zavisnosti od toga ko je postavio pitanje i od specifičnih okolnosti. Iako smo nastojali da odaberemo najopštije odgovore, to ne mora da znači da se svaki odgovor odnosi na vaš specifičan slučaj. Ako ste u dilemi, najbolji autoritet je vaše srce. Ove stranice su namenjene da vas inspirišu i upute, a ne da uspostave pravila. Nadamo se da će vam korisno poslužiti u vašem duhovnom traganju.