SriChinmoy.org
sr Više o Šri Činmoju
x

U Tant

Treći generalni sekretar Ujedinjenih nacija
Šri Činmoj i U Tant
29. februar 1972, sedište UN u Njujorku


U Tant Šri Činmoju:

“Čuo sam o Vama od mnogih, mnogih ljudi. Ko god mi govori o Vama, govori sa ogromnim uvažavanjem i divljenjem, i ja lično osećam da Vi obavljate izuzetno značajan posao za Ujedinjene nacije. Velika mi je čast što sam Vas video. Molim Vas, osetite koliko Vas iskreno poštujem i cenim ono što radite za čovečanstvo.”
29. februar 1972,
Sastanak u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku


“Vi ste zaista ulili u umove stotina ljudi ovde etičke i duhovne vrednosti koje su nam obojici veoma drage. Uvek ću se sa radošću sećati našeg sastanka u Ujedinjenim nacijama.”
10. april 1972.
Sastanak u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku


“Šri Činmoj je zaista ovu dramu predstavio izuzetno jednostavnim jezikom koji razumeju čak i neinicirani. Njegovo naglašavanje osnovnih karakteristika budizma - samilosti, ljubavi, odricanja, mira – trebalo bi da nadahne misli lidera čovečanstva i vodećih mislilaca u čitavom svetu... Veoma snažno osećam da jedino primena učenja velikih duhovnih lidera, a posebno razvoj etičkih i duhovnih aspekata života kako ih Šri Činmoj naglašava u svojoj drami – ljubavi, samilosti, tolerancije, filozofije «živi i pusti druge da žive», smernosti, pa čak i poniznoszt – da jedino takav pristup može da uobliči društvo kakvo bismo želeli, zaista etično društvo, dostojno društvo, društvo u kome može da se živi, a to i jeste cilj svih velikih religija…”
25. maj 1973.
Komentar U Tanta na premijeru Šri Činmojeve drame «Sidarta postaje Buda» u Harisonu, NjujorkŠri Činmoj U Tantu


“Osmeh Božanstva i Plač Čovečanstva”

“U Tante, U Tante,
Mi volimo tvoju dušu tišine,
Voleli smo tvoje samilosno srce.
Tvoja igra svetskog sklada
Suprotstavila se strelama neznanja.
Vrhunski kormilaru Ujedinjanih nacija,
Ti si sanjao san o savršenstvu”


“U Tantov život poniznosti potekao je od njegovog plemenitog srca. Njegovo plemenito srce poteklo je od neuporedive božanstvenosti njegove duše.

U unutrašnjem svetu, on je bio Obećanje Boga, Božije Obećanje spoljašnjem svetu. U spoljašnjem svetu on je bio pouzdanje čoveka, pouzdanje čoveka da će postati posvećeni instrument unutrašnjeg sveta”


“Jednostavnost beše U Tantov život.
Iskrenost beše U Tantov um.
Čistota beše U Tantovo srce.
Njegov pristup beše pristup
Vedrog i prosvetljenog dostojanstva.”